Groep 8 en 9 zijn beeld(zee)knap – VERVOLG

In een van de vorige fotoverslagen kon u reeds zien dat er veel talent schuilt in groep 8 en 9 als het gaat om beeld – zee – knutselen – tekenen – fantasie gebruiken – enzoverder

Ziehier het vervolg van de beeld-zee-knap-knutsels!


naar begin van de pagina naar overzicht van de reportages