Begin schooljaar! Fijne momenten uit groep 1.

De eerste schooldag mochten we samen lachen met clown Joeri!
Onze eerste werkjes in de klas waren superfijn.
Samen spelen in de zandbak hoorden er natuurlijk ook bij.
Voor sommige was het voor de eerste keer eten in de eetzaal.
Op de speelplaats konden we fijn spelen met onze vriendjes.
We leerden flink in de rij te staan!
In de turnzaal gingen we samen met de turnjuf, juf Ine, met de bal spelen.
De nieuwe kleuters kregen allemaal een meter en peter die voor hun zullen zorgen!
We gingen op bezoek in de andere klassen en leerden de andere juffen kennen.
We mochten zelfs eens op de grote stoel en aan de grote tafels in de lagere school zitten.
Allemaal terug aan het staptouw om naar huis te gaan!
Dag juf , dag vriendjes tot morgen!

naar begin van de pagina naar overzicht van de reportages