De juf van groep 5 als carnavalfiguur.

De kinderen van groep 5 mochten zich uitleven.
Ze maakten van de juf een carnavalfiguur.
En plezier dat die hadden!

naar begin van de pagina naar overzicht van de reportages