“Sorteer en composteer je mee?

We leerden verschillende soorten afval sorteren
We zochten naar “Jerom, de compostworm en zijn vriendjes”
Hebben we goed geluisterd en goed opgelet?
Even testen met een quiz ! Tenslotte mochten we tuinkers zaaien met compostaarde.

naar begin van de pagina naar overzicht van de reportages