Alle mogelijkheden om ons te bereiken op een rijtje gezet :

 

Vrije Basisschool De Zonnebloem vzw

Oude Diestsestraat 4

3473 Waanrode

    016 / 77 72 67

Fax :       016 / 77 72 67

E-mail:      vbw-zonnebloem@scarlet.be

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en het financieel beheer en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Vrije Basisschool Waanrode vzw

Voorzitter : K. Hadermann, Halensebaan 45, Waanrode

Leden : Martine Somers, Ben Sterckx, Jan Vander Velpen, Katia Dewael

 

De Directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.  Zij is verantwoordelijk voor de co÷rdinatie van de schoolorganisatie, alsmede voor de pedagogische en administratieve begeleiding van het schoolteam.

Mevr. Heusdens-Van Cauwenbergh Christianne

Oude Leuvensebaan 70

3460 Bekkevoort

 

Het oudercomitÚ "Vriendenkring vzw"

De Vriendenkring wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van het onderwijs en de opvoeding van al de leerlingen. Leden van het oudercomité hebben een bredere kijk, die verder reikt dan hun eigen kind. Zij zorgen voor de doorstroming van ideeën, voorstellen, kritiek. Zij organiseren het leerlingenvervoer, richten vergaderingen en activiteiten in voor de ouders en voor de kinderen, met evenementen: de Smulparty, de Spelavond, het schoolfeest, de fuif. Zij ondersteunen logistiek, financieel en met mankracht allerlei activiteiten op school.

            Voorzitter : Eddy Renard                                                      

            Secretaris: Liesbeth Maes

            Penningmeester: An Debruyn

Leden :

Peter Baerts, Kelly Cuypers, Ben Geris, Bart Govaerts, An Hoobergs, Ine Ramakers, Karlien Six, Vicky Willems, Karel Hadermann

De schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De participatie van personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap  in het schoolbeleid via deze schoolraad krijgt onze volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en de voorstellen van al de betrokken actoren aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Zo wordt ook voor het schoolbestuur op eenvoudige wijze de gesprekspartner vastgelegd.

Voorzitter: Luc Nys (016/77 13 52)

Leden

Afgevaardigden personeel

                       Elke Nys, Jella Swinnen, Nathalie Leyssens

Afgevaardigden ouders

                        An Debruyn, Liesbeth Maes, Kelly Cuypers  

Afgevaardigden lokale gemeenschap
                        Omer Roosen, Luc Nys , Ilse Nates

 

naar begin van de pagina