fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Zonnebloem

Waanrode

  Welkom bij de Zonnebloem Waanrode

Beste ouders,

Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen.

Omdat we u niet kunnen ontvangen voor rondleidingen met het oog op inschrijving van nieuwe leerlingen, maakten we deze virtuele toer door onze school:De lessen in de scholen zijn nog steeds gedeeltelijk opgeschort en - ondanks het heropstarten van groep 4, 5 en 9 - er moet zo veel mogelijk vermeden worden dat kinderen in de scholen aanwezig zijn. Alleen zo kan de verspreiding van het virus ingedijkt worden. De noodopvang is echt alleen maar bedoeld voor ouders die geen andere oplossing hebben. We rekenen erop dat iedereen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Graag willen we een idee hebben over het aantal leerlingen dat de komende weken aanwezig zal zijn, dit voor de organisatie van de opvang van de leerlingen die thuis niet kunnen opgevangen worden.
De leerlingen die beroep wensen te doen op deze opvang, worden ingeschreven met de link: Inschrijven

Wel willen we ook vragen om uw kinderen van zodra u ze kan ophalen (wanneer u gedaan hebt met werken), ook daadwerkelijk op te halen. (dus ook onder de schooluren)

U vult een document in dat u ze vroeger mee naar huis neemt, zodat wij verzekeringsgewijs ook in orde zijn. (Kinderen zijn dan verzekerd op weg naar huis.)

Op deze manier kunnen wij ook ons personeel en de aanwezige kinderen beschermen.

Laat ook zeker weten indien je kind toch niet aanwezig zal zijn, indien u het kind een dag die u opgaf toch niet naar school zou sturen.
Indien de nood aan opvang van week tot week verschilt, geef je dit zo door.

De school blijft telefonisch bereikbaar gedurende deze weken.
Kinderen die niet dadelijk na de einduren van de schooldag afgehaald kunnen worden, dienen ook ingeschreven te worden op de gemeente bij de Kiekeboe. Dit kan via mail bij: gigi.heusdens@kortenaken.be)
Alvast hartelijk dank voor jullie begrip.Met vriendelijke groet
Christine Hendrickx
Directeur Vrije Basisschool De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4, 3473 Waanrode
Tel. 016/77.72.67

Groep 1

Groep 1

Groep 2

Groep 2

Groep 3

Groep 3

Groep 4

Groep 4

Groep 5

Groep 5

Groep 6

Groep 6

Groep 7

Groep 7

Groep 8

Groep 8

Groep 9

Groep 9

Team

Team

Parlement

Parlement

Openluchtklassen

Openluchtklassen

   Opkomende activiteiten

   Om in de gaten te houden